SQL Server – performance tips for developers

Ovaj kompakt seminar  (4 sata) namenjen je programerima koji razvijaju aplikacije i servise koji koriste SQL Server bazu podataka, kao i dejtabejz administratorima.

Cilj seminara je da polaznike nauči da pišu upite koje će krasiti dobre performanse. Uz pregršt real-life primera podelićemo savete za izbegavanje problema koje mogu da naprave što ugrađene što korisničke funkcije, naučićete kako prisustvo lokalnih promenljivih u kodu utiče na planove izvršavanja, kako izbeći zamke koje postavlja OR komanda itd.

Moduli:

  • Funkcije i lokalne promenljive u WHERE klauzuli
  • Problemi sa implicitnom konverzijom
  • Optimizacija upita koji koriste OR operator
  • Korisničke funkcije u SQL Serveru
  • Kako ograničenja (constraints) utiču na performanse
  • Tjunovanje pomoći kveri hintova
  • Tipične greške koje prave developeri prilikom pisanja Transact-SQL upita

U drugom delu seminara videćemo kako ograničenja (unique, default i check constrainti i spoljni ključevi) utiču na performanse sistema, a pokazaćemo i trikove sa tjunovanje kverija pomoću hintova.

Na samom kraju upriličićemo retrospektivu tipičnih grešaka koje prve developeri, a saveti kako ih izbeći u priličnoj meri će unaprediti Vašu produktivnost i uštedeti vam nedelje i nedelje nepotrebnog trablšutinga.

Related Articles