Inteligentno procesiranje u SQL Serveru 2019

Ovaj kompakt seminar (4 sata) prvenstveno je namenjen programerima koji rade ili planiraju ozbiljno da rade na rešenjima koja koriste SQL Server bazu podataka, ali i dejtabejz administratorima i svima koji bi želeli nešto da znaju o inteligentnom procesiranju u SQLAzuru i aktuelnoj SQL Server verziji.

Intelligent Query Processing (IQP) paket nije produkt trenutka, već putokaz kako Microsoft u godinama ispred nas planira da implementira i distribuira poboljšanja u dejtabejz endžinu i u nj će se samo dodavati novi fičeri; što pre naučite nešto o njima to bolje po Vas i Vašu firmu.

IQP je skup sedam fičera koji omogućavaju bolje planove i optimizuju iskorišćavanje resursa u SQL Serveru. Po apgrejdu na SQL Server 2019 za većinu workloada i upita treba očekivati bolje planove, ali neće biti podvig pronaći neke koje će novi fičeri satrati. Stoga bi valjalo da naučite kako koji fičer funkcioniše, kada treba da ga aktivirate na bazi, a kada da ga isključite na nivou upita i šta da činite kada fičer ne radi onako kako su ga opisali. Sve to ćete znati nakon ovog seminara.

Textfeld:

Moduli:

  • Interleaved Execution
  • Batch Mode on Rowstore
  • Memory Grant Feedback
  • Scalar UDF Inlining
  • Table Variable Deferred Compilation
  • Batch Mode Adaptive Join

Zašto baš ovaj seminar i autor?

Zato što, bez nepotrebne skromnosti, trenutno nigde ne možete da nađete bolji seminar na ovu temu, a nema baš ni mnogo ljudi koji ovu temu poznaju bolje od autora. Autor je mnogo vremena posvetio aktivnostima vezanim za IQP na ozbiljnim bazama, razmenjujući pritom mišljenja sa gospodom iz Microsofta koja je učestvovala u realiziciji IQP-a.

Related Articles